Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti.

Bir okyanus uzakta olmamıza rağmen Anavatanımızdan gelen gelenekleri, kültürü ve büyük
değerleri yaşatmak bizim için çok önemli.
Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası!

Türkiye Cumhuriyeti yoktan yaratıldı! Takip edilecek bir model yoktu… Para yoktu, kredi yoktu,
uzman yoktu, ekipman yoktu. Sadece Osmanlı’dan miras kalan borçlar. Oysa Atatürk ve Türk
milleti, Kurtuluş Savaşı’nda mucizeler yaratmış. Ülke işgalci güçlerden kurtulduktan sonra Gazi
Mustafa Kemal yeni bir ülke yaratmaya hazırdı.

Büyük lider şunları söyledi:
Her büyük meydan savaşından, her büyük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir âlem
doğmalıdır; doğar! Yoksa başlı başına zafer, boşa gitmiş bir çaba olur.

Mustafa Kemal’in büyük önderliğinde, yeni bir ülkenin doğuşu için adım adım bir reform dikkatle
planlandı. İlk önemli adım cumhuriyet rejiminin ilan edilmesiydi. Mustafa Kemal, Turkiye Buyuk
Millet Meclis’in onayını aldı ve 29 Ekim 1923’te cumhuriyet rejimini Türkiye’ye ve tüm dünyaya
duyurdu! Cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhuriyetin ilanı, hukuksal olarak  İkinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin  29 Ekim
1923 günü gerçekleşen oturumunda Mustafa Kemal’in hazırladığı anayasa değişikliği teklifinin
kabul edilmesiyle  Türkiye Devleti’nin yönetim şeklinin  cumhuriyet  olarak belirlenmesidir.

Mustafa Kemal Atatürk ilhamını milletinden almış, milletten aldığı desteğe her zaman
güvenmiştir. Onun büyük liderliği altında milleti birleştiren pek çok değer vardı. Parlamenter
demokrasi, seçme ve seçilme hakkı, modern hukuk, medeni hukuk, kadın hakları, Latin alfabesi,
gözetmeksizin bütün milleti Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında birleştirmiştir.
Florida’daki Türk-Amerikan topluluğu, Atatürk’ün modern Türkiye Cumhuriyeti’ni ve onun üzerine
kurulduğu değerleri temsil etmeye kararlıdır. Rehberimiz Atatürk’ün meşhur sözü: "Yurtta Sulh,
Cihanda Sulh". Amacımız Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşadığımız topluma sosyal, kültürel
ve politik alanlarda katkıda bulunmak; Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerinden biri olarak barış
sözünü insanlık için her platformda yaymaktır.

Atatürk şöyle dedi:
Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim
duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir

 

Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!!

FTAA President Canan Ozaktay

By FTAA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *