Fri. Jul 19th, 2024

Board of Directors (2017-2019)

  1. Aysegul Colak
  2. Meral Ornarli
  3. Zeynep Uluer Aytekin
  4. Muge Nurgun
  5. Aydan Hay
  6. Tuna Güvenel
  7. Levent Durgun
  8. Aynur Heller

Non-elected member: Serap Odabas-Yigit (former president)

Mali Denetleme Komisyonu: Fuat Ornarlı,Atilla Orkan, Dr. Mustafa Güvendi

Etik Komite: Dr. Vural Uluer, Dr. Nazmi Cora, Ilknur Boray