Thu. May 23rd, 2024

2023-04-07 Dr. Aybars Akkor Tas Plaklarla Zeki Muren

Dr. Aybars Akkor’un taş plaklarla Aşkın Kavurduğu Güneş Zeki Müren sunumu bizleri ta eskilere götürdü.
Zeki Müren’i  taş plaklardan dinledik ve onun hakkında yeni bir şeyler öğrendik.
Tekrar Dr. Akkor’a bu harika gece için çok teşekkür ederiz.
Gelenlere katılımlarına ve derneğe yardımlarına çok teşekkür ederiz.
Dr. Aybars Akkor’s presentation of Zeki Muren with gramaphone records, took us back to the past.
We  listened Zeki Muren from gramaphone records and  learned something new about him.
Again, Thank you Dr. Akkor for this wonderful night.
Thank you for your participation and help to the Turkish Association.